#Endovyšetření

“Zeptej se na #endovyšetření” – tak zní slogan Endotalks, se kterým jsme začali v březnu 2021 osvětovou kampaň k březnu jako měsíci zvyšování povědomí o Endometrióze. No jo, ale co to teda to endovyšetření vlastně je, na co se máte ptát?

Co je to endovyšetření

Jako endovyšetření můžeme souhrně označit diagnostické metody používané pro zjišťování přítomnosti a rozsahu endometriózy.Třemi hlavními pilíři jsou: specializované ultrazvukové vyšetření (tzv. expertní ultrazvuk), magnetická rezonance a laparoskopická operace, která najednou diagnostikuje i léčí. Důležitou roli hraje i popovídání si o anamnéze a vnitřní vyšetření (často také per rektum). Napomoci můžou i další doplňkové metody, žádná z nich však nemá tak vypovídající hodnotu jako ty výše zmiňované. 

Kam na endovyšetření

Tato otázka každého napadne asi hned v závěsu za tou první. A asi většina z nás by zamířila ke svému gynekologovi a domáhala se příslušných vyšetření tam (od toho ho přeci máme). Bohužel, takto jednoduché to není. Většina běžných gynekologů kvalitní endovyšetření poskytnout nemůže. Nejsou na to školeni, nemají potřebné vybavení a hlavně nemají zkušenosti. Koneckonců, komu přišel gynekolog na Endometriózu během pravidelných prohlídek?

Takže jak tedy postupovat, když se chcete zeptat na #endovyšetření? Sdělte svému gynekologovi, že se domníváte, že byste endometriózou mohla trpět (popište své symptomy) a následně ho požádejte o doporučení do centra pro léčbu endometriózy. Tyto centra jsou specializovaná, mají odborníky na zobrazovací metody kteří jsou na diagnostiku této nemoci vyškoleni. Mají multidisciplinární tým, který zaručuje největší šanci na operativní odstranění všech ložisek. Mají zkušené odborníky, kteří pouhým rozhovorem s pacientkou dokáží určit, kde by se ložiska dle symptomů mohla nacházet. A toto vše ženám nakonec zaručuje největší šanci na správnou diagnostiku a správné odoperování hned napoprvé.

Péči o ženy s endometriózou dnes nabízí snad každá fakultní nemocnice, je ale třeba mít na paměti, že kvalita se dosti liší. Některé nemocnice mají endoporadny 1x týdně, jiná centra nedělají nic jiného a od toho se pak odvíjí zkušenost odborníků. Jak poznáte dobré endocentrum? Nebudou vás hned chtít řezat, provedou nejdříve pečlivou diagnostiku a teprve pak přistoupí k operaci. To je hlavní znak. A pak je taky dobré se poptat jiných žen, jaké mají zkušenosti s tím kterým endocentrem.  

 V současnosti existují v České Republice i tzv. certifikovaná endocentra – to znamená, že prošly nezávislým mezinárodním auditem a obdržela tak evropský certifikát EuroEndoCert. Aby centrum certifikát obdrželo, musí splňovat příslušná kritéria mimojiné například existenci multioborového týmu, spolupráci s poskytovateli podpůrných terapií (jako je léčba bolesti, psychoterapie, fyzioterapie, nutriční poradenství) a v neposlední řadě také s pacientskými organizacemi jakou je Endotalks.cz. Na naší stránce naleznete mapu se všemi certifikovanými centry v České Republice

Druhy endovyšetření

A teď již k jednotlivým endovyšetřením. Každá pacientka by měla znát diagnostické možnosti jednotlivých metod, jejich výhody a nevýhody a také jak velká je vypovídací hodnota té či oné metody. Jedině tak se můžete rozhodnout opravdu informovaně, co, kdy a kde chcete podstupovat.

Pro větší názornost je každé vyšetření i graficky znázorněno se shrnutými plusy a minusy a s označením vypovídací hodnoty (čím víc fajfek, tím větší vypovídací hodnotu vyšetření má, x znamená doplňující vyšetření pro vyloučení jiných obtíží). Na konci tohoto článku jsou pak všechny vyšetření shrnuty do jedné ikonografiky, kterou si můžete stáhnout v PDF a vytisknout a nosit ji s sebou jako endotahák 🙂

Základní

Zlatý standard diagnostiky Endometriózy. Vyšetření, která dávají celkový obrázek o místech výskytu a vážnosti nemoci.

Anamnéza

Gynekologické vnitřní vyšetření

(Expertní) Ultrazvuk

Magnetická Rezonance

Laparoskopie

Doplňková

Tato vyšetření nemají co se týče Endometriózy výpovědní hodnotu. Mohou být ale využita jako doplňková, často pro vyloučení jiné příčiny obtíží.

Kolonoskopie

CT

Onkomarker CA125

Shrnutí - roadmap endovyšetření

Pokud máte podezření na endometriózu a chcete podstoupit endovyšetření, navštivte svého gynekologa a nechte si vypsat žádanku do endocentra (jejich seznam brzy najdete zde na stránkách v rámci interaktivního rozcestníku).

V endocentru bude následně péče probíhat následovně (v průběhu několika návštěv, po expertním ultrazvuku a magnetické rezonanci budete pravděpodobně odeslání za příslušnými specialisty):

  • Anamnéza (detailní zjištění potíží, kdy se začaly objevovat, kde přesně jak a co bolí atd.)
  • Gynekologické (a často i rektální) vyšetření (zjišťuje se bolestivost, dá se nahmatat ložisky v RV septu, vylučují se jiné problémy)
  • Vnitřní ultrazvuk přímo u odborníka (odhalí hlavně cysty ale zkušený odborník vidí i další ložiska či srůsty, opět i pro vyloučení jiných příčin)
  • Popovídání si o jeho zjištěních, co při vyšetřeních objevil, kde si myslí, že by se Endo mohla nacházet aj. V ČR by mělo téměř vždy navazovat odeslání na expertní UTZ (pokud jste ho neabsolvovala před prvním setkáním s odborníkem). Pokud je třeba, odeslání i na magnetickou rezonanci.
  • Absolvování UTZ/Rezonance pro zjištění rozsahu endo (zasažení jiných orgánů než pobřišnice).
  • Opětovná návštěva u odborníka, seznámení se s výsledky vyšetření, naplánování léčby – většinou zároveň i laparoskopického zákroku.
  • Laparoskopická operace – v drtivé většině případů definitivní potvrzení diagnózy a současně odstranění ložisek.

Přejeme Vám hodně štěstí!

Ke stažení

Endotahák – názorná ikonografika s plusy a minusy jednotlivých endovyšetření. Kliknutím na obrázek si můžete endotahák uložit