Anamnéza

Princip

Opět něco, co už asi zažil každý. Lékař sérií otázek získává základní přehled o Vašich problémech – místa výskytu bolesti, jak dlouho problémy přetrvávají, kdy se objevují (jsou cyklické?), jak je prožíváte. Zároveň také zjišťuje výskyt zdravotních problémů v minulosti a v rodině.

Využití

Anamnéza má mezi endovyšetřeními nezastupitelnou roli. Poskytuje totiž zkušenému odborníkovi mapu k vašemu tělu. Pokládání správných otázek a jejich vyhodnocení je zásadní pro rozhodování, jaká další vyšetření by pacientka měla podstoupit. Má problémy s vyprazdňováním, trpí průjmy a zácpou? Pak může být problém se střevem. Má problémy s cyklickou bolestí pravého ramene nebo se jí hůře dýchá? Je potřeba nezapomenout na bránici. Vykazuje pacientka netypické avšak cyklické bolesti? Je třeba se nad tím zamyslet…..

Studie ukazují, že zkušený odborník dokáže odhalit úspěšně endometriózu jen na základě anamnézy a základního gynekologického vyšetření u cca 80% případů. A to je přesně ten důvod, proč má anamnéza v grafice stejnou výpovědní hodnotu jako magnetická rezonance/ultrazvuk

Zdroje: