Princip

Laparoskopie je tzv. zlatým standardem diagnostiky (a současně i léčby) Endometriózy. Je to miniinvazivní operace, kdy se do břicha nakoukne kamerou zavedenou malým řezem v pupíku, dalšími řezy se pak zavedou nástroje, kterými je možné manipulovat s orgány pro lepší viditelnost a také případně odebírat vzorky či odstranit ložiska. Aby bylo vše dobře vidět, je břicho po dobu operace napuštěno oxidem uhličitým – tím se roztáhne a lékaři mají více prostoru pro manipulaci s orgány. Oproti klasické operaci umožňuje laparoskopie lepší vizualizaci nálezu (díky kameře, která umožňuje i zvětšovat obraz, pořizovat záznam aj.) a také výrazně zrychluje fázi rekonvalescence. Při laparoskopii jsou obvykle nalezená ložiska rovnou odstraněna a odebraná tkáň se následně posílá na histologii, kde je možné určit, zda se opravdu jedná o buňky endometriózy či ne.

Využití

Laparoskopie je jedinou možností, jak můžete získat diagnózu endometriózy (pokud se potvrdí histologicky v odebraných lézích) nebo potvrzení, že vaše problémy s ní nesouvisí. Je to tím, že ložiska na pobřišnici (peritoneální endometrióza) bohužel žádné zobrazovací metody nezobrazí a dokud se doktor do břicha nepodívá, tak nemůže endo nikdy vyloučit. Vizuální hodnocení nálezů v průběhu operace operatérem může být velmi subjektivní a záviset na jeho zkušenostech s endo ložisky , proto je pro potvrzení diagnózy nutné i histologické ověření nálezů.

 

Nicméně jako každá operace s sebou nese i rizika – riziko infekce, špatného hojení, vzniku srůstů, což může bolesti ve výsledku zhoršit. Aby benefity převážily nad riziky, je ideální, aby se diagnostika při laparoskopii provedla současně s terapií – tedy odstraněním ložisek. To může přinést neskutečnou úlevu. Aby byla léčba opravdu účinná a, odstranila se veškerá patologická tkáň, potřebují lékaři vědět, kde mají hledat- zda jsou ložiska pouze na pobřišnici (která jsou operovatelná nejsnáze), nebo je nutné pracovat i na střevě a nebomočovém ústrojí (pak potřebují k ruce další specialisty/musí se udělat střevní příprava). A proto je dobré před laparoskopií provést další zobrazovací vyšetření, které mohou vážnější zasažení orgánu odhalit (běžně expertní ultrazvuk anebo magnetická rezonance). Řezat do břicha naslepo je většinou poukázka pro následující re-operace, což nikdo nechce! 

Zdroje: