PODPŮRNÉ SKUPINY

Hlavní myšlenkou podpůrných skupin je vytvořit bezpečné místo pro sdílení svých zkušeností, myšlenek a pocitů souvisejících se společným problémem a prožitou situací (v našem případě je to život s endometriózou či adenomyózou) bez posuzování či nabádání. Dát si vzájemnou oporu, že v tom nejsme samy. Poskytnou si i případné užitečné tipy
a kontakty na pomoc. 

 

Jde o formu terapie sdílením. Ten, kdo pomáhá v tomto případě není lékař či terapeut, ale sami členové. Ti tak pomoc přijímají a současně poskytují.

 

Skupiny jsou laické, organizované dobrovolníkem – člověkem, který daným problémem trpí. Důležitá je regionálnost, která přispívá k možnosti získat doporučení na konkrétní odborníky v oblasti. Setkání jsou pravidelná, obvykle cca jednou za měsíc či  dva měsíce.

 

Podpůrné skupiny bývají velmi organické, jejich složení se obvykle v čase mění, stejně tak počty členů.

Podpůrné skupiny jsou ideálním způsobem jak efektivně zprostředkovat komunitní podporu většímu množství žen. 

Chceš založit podpůrnou skupinu ve svém městě? Napiš nám na e-mail zeptejse@endotalks.cz a dozvíš se víc.

Nábory nových moderátorek budeme oznamovat v našem Newsletteru.

Seznam skupin

Momentálně probíhá testovací běh pražské podpůrné skupiny a první regionální skupiny v Ostravě. Kromě toho naše dobrovolnice zorganizovala dvě setkání ve Františkových lázních.

Díky podpoře grantu od MONETA Money Bank, a.s. v současnosti školíme moderátorky pro skupiny v dalších krajích. Doufáme, že se počty skupin budou jen a jen zvyšovat.

Aktivní

PRAHA

1x měsíčně
členky ENDOtalks
Termín s přihlašovacím linkem se zveřejňuje v Newsletteru a také na IG ENDOtalks CZ

OSTRAVA

1x měsíčně
Ivanka, členka ENDOtalks
Termín s přihlašovacím linkem se zveřejňuje v Newsletteru a také na IG ENDOtalks CZ

KLATOVY

1x měsíčně
Kristýna & Linda (proškolené moderátorky)
Přihlašování přes email

KRŇANY

1x měsíčně
Saša (proškolená moderátorka)
Termín s přihlašovacím linkem se zveřejňuje na sociálních sítích ENDOtalks

ZLÍN

1x měsíčně
Petra (proškolená moderátorka)
Přihlašování přes email, kapacita 15 míst

BRNO

1x měsíčně
Tereza (proškolená moderátorka)
Termín s přihlašovacím linkem se zveřejňuje na sociálních sítích ENDOtalks

UHERSKÉ

HRADIŠTĚ

1x měsíčně
Jitka (proškolená moderátorka)
Přihlašování přes email

PLZEŇ

1x měsíčně
Lucie (proškolená moderátorka)
Přihlašování přes email

S PODPOROU