#Endovyšetření

“Zeptej se na #endovyšetření” – tak zní slogan ENDO Talks, se kterým jsme začali v roce 2021 osvětovou kampaň k březnu jako měsíci zvyšování povědomí o endometrióze. No jo, ale co to teda to endovyšetření vlastně je, na co se máte ptát? 

Co je to endovyšetření?

Jako endovyšetření můžeme souhrně označit diagnostické metody používané pro zjišťování přítomnosti a rozsahu endometriózy.Třemi hlavními pilíři jsou: specializované ultrazvukové vyšetření (tzv. expertní ultrazvuk), magnetická rezonance a laparoskopická operace, která najednou diagnostikuje i léčí. Důležitou roli hraje i popovídání si o anamnéze a vnitřní vyšetření (často také per rektum). Napomoci můžou i další doplňkové metody, žádná z nich však nemá tak vypovídající hodnotu jako ty výše zmiňované. 

Kam na endovyšetření?

Tato otázka každého napadne asi hned v závěsu za tou první. A asi většina z nás by zamířila ke svému gynekologovi a domáhala se příslušných vyšetření tam (od toho ho přeci máme). Bohužel, takto jednoduché to není. Většina běžných gynekologů kvalitní endovyšetření poskytnout nemůže. Nejsou na to školeni, nemají potřebné vybavení a hlavně nemají zkušenosti. Koneckonců, komu přišel gynekolog na Endometriózu během pravidelných prohlídek?

Takže jak tedy postupovat, když se chcete zeptat na #endovyšetření? Sdělte svému gynekologovi, že se domníváte, že byste endometriózou mohla trpět (popište své symptomy) a následně ho požádejte o doporučení do centra pro léčbu endometriózy. Tyto centra jsou specializovaná, mají odborníky na zobrazovací metody kteří jsou na diagnostiku této nemoci vyškoleni. Mají multidisciplinární tým, který zaručuje největší šanci na operativní odstranění všech ložisek. Mají zkušené odborníky, kteří pouhým rozhovorem s pacientkou dokáží určit, kde by se ložiska dle symptomů mohla nacházet. A toto vše ženám nakonec zaručuje největší šanci na správnou diagnostiku a správné odoperování hned napoprvé.

Péči o ženy s endometriózou dnes nabízí snad každá fakultní nemocnice, je ale třeba mít na paměti, že kvalita se dosti liší. Některé nemocnice mají endoporadny 1x týdně, jiná centra nedělají nic jiného a od toho se pak odvíjí zkušenost odborníků. Jak poznáte dobré endocentrum? Nebudou vás hned chtít řezat, provedou nejdříve pečlivou diagnostiku a teprve pak přistoupí k operaci. To je hlavní znak. A pak je taky dobré se poptat jiných žen, jaké mají zkušenosti s tím kterým endocentrem. Zde na ENDO Talks plánujeme do budoucna mapu ČR a seznam endocenter nebo pracovišť zaměřených na endometriózu s detailními informacemi a také možností pro pacientky dávat centrům hodnocení.   

Jednotlivá endovyšetření detailněji

A teď již k jednotlivým endovyšetřením. Každá pacientka by měla znát diagnostické možnosti jednotlivých metod, jejich výhody a nevýhody a také jak velká je vypovídací hodnota té či oné metody. Jedině tak se můžete rozhodnout opravdu informovaně, co, kdy a kde chcete podstupovat.
 

Pro větší názornost je každé vyšetření i graficky znázorněno se shrnutými plusy a minusy a s označením vypovídací hodnoty (čím víc fajfek, tím větší vypovídací hodnotu vyšetření má). Na konci článku jsou pak všechny vyšetření shrnuty do jedné ikonografiky, kterou si můžete stáhnout v PDF a vytisknout a nosit ji s sebou jako endotahák :)

Laparoskopie

Princip

Laparoskopie je tzv. zlatým standardem diagnostiky (a současně i léčby) Endometriózy. Je to miniinvazivní operace, kdy se do břicha nakoukne kamerou zavedenou malým řezem v pupíku, dalšími řezy se pak zavedou nástroje, kterými je možné manipulovat s orgány pro lepší viditelnost a také případně odebírat vzorky či odstranit ložiska. Aby bylo vše dobře vidět, je břicho po dobu operace napuštěno oxidem uhličitým – tím se roztáhne a lékaři mají více prostoru pro manipulaci s orgány. Oproti klasické operaci umožňuje laparoskopie lepší vizualizaci nálezu (díky kameře, která umožňuje i zvětšovat obraz, pořizovat záznam aj.) a také výrazně zrychluje fázi rekonvalescence. Při laparoskopii jsou obvykle nalezená ložiska rovnou odstraněna a odebraná tkáň se následně posílá na histologii, kde je možné určit, zda se opravdu jedná o buňky endometriózy či ne.


Použití

Laparoskopie je jedinou možností, jak můžete získat diagnózu endometriózy (pokud se potvrdí histologicky v odebraných lézích) nebo potvrzení, že vaše problémy s ní nesouvisí. Je to tím, že ložiska na pobřišnici (peritoneální endometrióza) bohužel žádné zobrazovací metody nezobrazí a dokud se doktor do břicha nepodívá, tak nemůže endo nikdy vyloučit. Vizuální hodnocení nálezů v průběhu operace operatérem může být velmi subjektivní a záviset na jeho zkušenostech s endo ložisky , proto je pro potvrzení diagnózy nutné i histologické ověření nálezů.
Nicméně jako každá operace s sebou nese i rizika - riziko infekce, špatného hojení, vzniku srůstů, což může bolesti ve výsledku zhoršit. Aby benefity převážily nad riziky, je ideální, aby se diagnostika při laparoskopii provedla současně s terapií - tedy odstraněním ložisek. To může přinést neskutečnou úlevu. Aby byla léčba opravdu účinná a, odstranila se veškerá patologická tkáň, potřebují lékaři vědět, kde mají hledat- zda jsou ložiska pouze na pobřišnici (která jsou operovatelná nejsnáze), nebo je nutné pracovat i na střevě a nebomočovém ústrojí (pak potřebují k ruce další specialisty/musí se udělat střevní příprava). A proto je dobré před laparoskopií provést další zobrazovací vyšetření, které mohou vážnější zasažení orgánu odhalit (běžně expertní ultrazvuk anebo magnetická rezonance). Řezat do břicha naslepo je většinou poukázka pro následující re-operace, což nikdo nechce! 

Zdroje:

Ultrazvuk

Princip

Toto vyšetření zná snad každá žena z běžných preventivních prohlídek – pomocí ultrazvukových vln a jejich odrazu na tkáních se v přístroji vytváří obraz těchto struktur. V případě endovyšetření mluvíme o tzv. expertním ultrazvuku. Čím se od toho běžného liší? Často je přístroj o něco výkonnější s lepším rozlišením než ten, co mají gynekologové v běžné praxi. Ale ten hlavní rozdíl je expert - člověk, který je vyškolený, má zkušenosti a dokáže s ultrazvukem zobrazit věci, které jiní lékaři nenajdou. Jinak probíhá naprosto stejně, jen o něco důkladněji. Vždy jde přitom o transvaginální ultrazvuk. Je to neinvazivní vyšetření, které ve většině případů nebolí (záleží na umístění ložisek).


Použití

Expertní ultrazvuk je základ, který byste měly absolvovat v každém endocentru - někde ho provádí sami chirurgové, jinde na něj mají speciálně vyškolené odborníky. Dokáží díky němu najít endometriózu na vaječnících (tzv. čokoládové cysty), v rektovaginálním septu (prostor mezi pochvou a konečníkem), močovém měchýři, někteří lékaři jsou schopni vyšetřit i konečnou část tlustého střeva. Kromě toho se z ultrazvuku dá odhadnout výskyt adenomyózy (endometrióza ve svalu dělohy) a podle toho, jak se hýbou orgány,, se dá usuzovat i na srůsty. Na druhou stranu ultrazvuk nemůže zobrazit pobřišnici ani části střeva a jiné orgány, které jsou mimo pánev. To dělá z ultrazvuku vyšetření s o něco menší vypovídací hodnotou než je laparoskopie, protože i když se na ultrazvuku nic nenajde, stále to neznamená, že v těle endo není. Ultrazvuk poskytuje cenné informace pro plánování operace, pokud se nějaká ložiska díky němu najdou, je tak naprosto nezastupitelný!

Zdroje:

Magnetická rezonance

Princip

Magnetická rezonance je zobrazovací metoda založená na zobrazování tkání pomocí magnetického pole. Užitím různých měřících sekvencí stejně jako případným použitím injekčně podaných kontrastních látek je možné cílit na různé části těla a zobrazovat různé orgány či jiné tkáňové struktury. Důležitá je homogenita magnetického pole, proto při vyšetření ležíte v poměrně úzkém tunelu (většinou kolem 80 cm v průměru). Jde o neinvazivní, nebolestivou metodu, nicméně pro klaustrofobiky může být poměrně nepříjemná. Pokud trpíte klaustrofobií, svěřte se personálu, mají možnost, jak vám pomoci, aby vyšetření proběhlo v pořádku. Měření je poměrně hlučné, dostanete sluchátka ale přesto se na hluk připravte.

Magnetická rezonance je opravdu fokusované zobrazování, soustředí se pouze na tu část organismu, která se zobrazuje. Pokud jste byly na magnetické rezonanci třeba bederní páteře, neznamená to, že by tam endometriózu při vyšetření našli!


Použití

Magnetická rezonance je co se týče účinnosti někde na úrovni ultrazvuku - nezobrazí úplně vše (stejně jako ultrazvuk nezobrazí pobřišnici, kromě toho se pomocí ní velmi špatně zobrazují srůsty), ale skvěle ultrazvuk doplňuje v tom, že zobrazí oblasti, které jsou již pro ultrazvuk příliš hluboko. Většinou to bývá zjištění přítomnosti ložisek na střevě jinde než v jeho koncové částí, zjištění přítomnosti ložisek na bránici případně jinde v horní dutině břišní (například na játrech) nebo podrobnější zobrazení močového ústrojí. Magnetická rezonance také lépe zobrazí případnou adenomyózu.

Je to ale poměrně drahé a časově náročné vyšetření.

U magnetické rezonance je opravdu důležité ji podstoupit na pracovišti, kde mají se zobrazováním endometriozy zkušenosti – většinou mají opravdu vychytané měřící sekvence, aby bylo zobrazení co nejlepší a zároveň jsou lékaři vyhodnocující výsledky schopni endometriózu z obrazu vyčíst.

Zdroje:

Anamnéza

Princip

Opět něco, co už asi zažil každý. Lékař sérií otázek získává základní přehled o Vašich problémech – místa výskytu bolesti, jak dlouho problémy přetrvávají, kdy se objevují (jsou cyklické?), jak je prožíváte. Zároveň také zjišťuje výskyt zdravotních problémů v minulosti a v rodině.


Použití

Anamnéza má mezi endovyšetřeními nezastupitelnou roli. Poskytuje totiž zkušenému odborníkovi mapu k vašemu tělu. Pokládání správných otázek a jejich vyhodnocení je zásadní pro rozhodování, jaká další vyšetření by pacientka měla podstoupit. Má problémy s vyprazdňováním, trpí průjmy a zácpou? Pak může být problém se střevem. Má problémy s cyklickou bolestí pravého ramene nebo se jí hůře dýchá? Je potřeba nezapomenout na bránici. Vykazuje pacientka netypické avšak cyklické bolesti? Je třeba se nad tím zamyslet.....

Studie ukazují, že zkušený odborník dokáže odhalit úspěšně endometriózu jen na základě anamnézy a základního gynekologického vyšetření u cca 80% případů. A to je přesně ten důvod, proč má anamnéza v grafice stejnou výpovědní hodnotu jako magnetická rezonance/ultrazvuk

Zdroje:

Gynekologické vnitřní vyšetření

Princip

Princip známý každé ženě, která byla u u gynekologa – lékař pomocí prstů zavedených do pochvy a současného tlačení na břicho zvenku, může prohmatat orgány v malé pánvi pro případné abnormality. V případě endovyšetření to obvykle zahrnuje vyšetření přes konečník.


Použití

Pouze pomocné vyšetření s velmi omezenou vypovídající hodnotou!

Vnitřní vyšetření nemá takovou vypovídací hodnotu jako předchozí vyšetření (což je vidět na obrázku). Nicméně zkušenému lékaři může leccos napovědět – zejména ložiska v RV septu či v pochvě bývají pomocí vnitřního vyšetření či vyšetření přes konečník hmatatelná. Dají se pomocí něj také simulovat bolesti (to se dá i UTZ sondou, ale přeci jen prsty mají lepší citlivost).


Zdroje:

Kolonoskopie

Kolonoskopie je jedním z vyšetření, které je hodně diskutované a často jsou na něj (obvykle ne přímo z endocenter) posílané ženy s podezřením na endometriózu střeva. Proto je zde Kolonoskopie zařazena i přes svou obecně nízkou vypovídací hodnotu.

Princip

Při tomto vyšetření se konečníkem zavede tenký kabel s kamerkou na konci – postupně se s ním projde celá délka tlustého střeva, skrz kabel je navíc možné prostrčit nástroje pro odebrání vzorku. Vyšetření se využívá pro detekci abnormalit uvnitř střeva (výskyt rakovinového bujení, výskyt zánětu a jizvení při Crohnově chorobě etc.). pro někoho je vyšetření nepříjemné, jiného opravdu bolí (zejména pokud je problém se střevy). Vždy je však možné vyhledat pracoviště provádějící vyšetření v analgosedaci (taková lehčí narkóza, z vyšetření si nebudete vůbec nic pamatovat).


Použití

Pouze doplňkové vyšetření pro speciální případy!

Kolonoskopie je schopná dobře zobrazit co se děje uvnitř střeva. Problém je, že se endometrióza vytváří na povrchu střeva a jen postupně prorůstá dovnitř. Díky tomu je kolonoskopií bohužel velmi špatně odhalitelná. Studie ukazuje, že pouhých 8% případů endometriózy na střevech jsou odhalena pomocí tohoto vyšetření - tedy případy, kdy se ložiska prožrala natolik, že zachytila pozornost lékaře provádějícího vyšetření, ten odebral vzorek a poslal jej na histologii. Vzhledem k tomu, že kolonoskopie je navíc poměrně invazivní, někdy i bolestivé vyšetření, tak je zřejmé, že pro odhalení ložisek na střevech je mnohem vhodnější magnetická rezonance.

Jediný benefit kolonoskopie je ve vyloučení jiných příčin vašich potíží. Pokud krvácíte ze střeva, je asi rozumné zkontrolovat, zda nemůže jít místo o endometriózu o karcinom tlustého střeva (zejména pokud krvácení není závislé na cyklu). Ale rozhodně by kolonoskopie neměla být rutinní součástí endovyšetření!

Zdroje:

CT

CT alias počítačová tomografie vypadá na první pohled podobně jako magnetická rezonance – velká mašina s tunelem uprostřed. V diskuzích pacientek se proto často objevuje, zda si nemají říci spíše o CT vyšetření případně že je přímo lékař (obvykle nespecialista) na toto vyšetření poslal. Proto je zde CT zařazeno i přes svou obecně nízkou vypovídací hodnotu.

Princip

Na rozdíl od magnetické rezonance, CT používá k zobrazování tkání rentgenové záření (je to takový silnější rentgen). A právě proto je použití CT naprosto odlišné od použití magnetické rezonance. Důležité je také vědět, že na rozdíl od rezonance, CT představuje pro tělo radiační zátěž. Ta sice není nikterak velká, ale stačí na to, aby těhotné nemohou CT podstoupit zatímco rezonanci ano. A asi se shodneme, že podstoupit radiační zátěž kvůli nevypovídajícímu výsledku není to nejvhodnější.


Použití

Vyšetření s velmi omezenou vypovídací hodnotou pro specifické případy!

CT schopné zobrazit dobře ložiska na močovém ústrojí, ale bohužel naprosto selhává ve zobrazování orgánů uvnitř pánve. Proto se častěji volí MRI, která dokáže zobrazit vše naráz (byť v různých řezech a postupně), CT bývá opravdu jen doplňková metoda ve specifických případech.

Zdroje:

Onkomarker CA125

Toto je další test, který je na diskuzích hodně často zmiňovaný a doporučovaný, což je důvod jeho zařazení do tohoto článku i přes obecně nízkou vypovídací hodnotu. 

Princip

Vyšetření pro onkomarker CA125 je jednoduchý krevní test, kdy se sleduje hladina tohoto markeru v krvi. A to je důvod, proč je toto vyšetření natolik diskutované – protože by bylo krásné mít jednoduchý krevní test, který by přítomnost endometriózy jasně odhalil.


Použití

Velmi omezená vypovídací hodnota!

Test CA125 není specifický pro endometriózu, jedná se o test tumorových markerů (především onkomarker specifický pro rakovinu vaječníků). Ne vždy je při endo tento marker zvýšený, poměrně časté je to za přítomnosti cyst, bez nich už to není tak jednoznačné. Jeho nízká hodnota navíc rozhodně neznamená, že lze vyloučit endo! Ve výzkumných skupinách se teprve zjišťuje, podle jakého ukazatele bude možné identifikovat endometriózu v těle. Takový “marker” zatím nenašli. Takže pokud máte CA125 zvýšený nebo ne, je důležitá provést i další vyšetření. Tento test přítomnost endometriózy v těle není schopen určit.

Zdroje:

Shrnutí – Roadmap Endovyšetření

Pokud máte podezření na endometriózu a chcete podstoupit endovyšetření, navštivte svého gynekologa a nechte si vypsat žádanku do endocentra (jejich seznam brzy najdete zde na stránkách v rámci interaktivního rozcestníku).

V endocentru bude následně péče probíhat následovně (v průběhu několika návštěv, po expertním ultrazvuku a magnetické rezonanci budete pravděpodobně odeslání za příslušnými specialisty):

  • Anamnéza (detailní zjištění potíží, kdy se začaly objevovat, kde přesně jak a co bolí atd.)
  • Gynekologické (a často i rektální) vyšetření (zjišťuje se bolestivost, dá se nahmatat ložisky v RV septu, vylučují se jiné problémy)
  • Vnitřní ultrazvuk přímo u odborníka (odhalí hlavně cysty ale zkušený odborník vidí i další ložiska či srůsty, opět i pro vyloučení jiných příčin)
  • Popovídání si o jeho zjištěních, co při vyšetřeních objevil, kde si myslí, že by se Endo mohla nacházet aj. V ČR by mělo téměř vždy navazovat odeslání na expertní UTZ (pokud jste ho neabsolvovala před prvním setkáním s odborníkem). Pokud je třeba, odeslání i na magnetickou rezonanci.
  • Absolvování UTZ/Rezonance pro zjištění rozsahu endo (zasažení jiných orgánů než pobřišnice).
  • Opětovná návštěva u odborníka, seznámení se s výsledky vyšetření, naplánování léčby - většinou zároveň i laparoskopického zákroku.
  • Laparoskopická operace - v drtivé většině případů definitivní potvrzení diagnózy a současně odstranění ložisek.

Přejeme Vám hodně štěstí!

Ke stažení

Endotahák – názorná ikonografika s plusy a minusy jednotlivých endovyšetření

We use cookies to give you the best experience. Read our cookie policy.